banner
 

Workshops seizoen 2021/2022

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN, oktober 2021 – april 2022:
Op een associatieve manier ga je de rode draden en thema's ontdekken in je leven.
De cursus is opgezet als een combinatie van 5 bijeenkomsten met de groep om het bezinnings- en schrijfproces aan te zwengelen, en individueel schrijven thuis.

 

‘Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen’
Søren Kierkegaard

Iedereen wil wel eens terugkijken op zijn of haar leven –uit nieuwsgierigheid, om de tijd te bezweren die zo snel voortraast dat we geen overzicht hebben over wat er allemaal is gebeurd, om onszelf beter te leren kennen en te begrijpen of misschien om ons persoonlijke verhaal te vertellen aan kinderen en kleinkinderen.
De winter is een prachtige periode voor terugkijken en reflectie.

Wat gaan we doen?
Oktober t/m december: overzicht creëren in de tijd en in onze herinnering duiken om in elke levensfase belangrijke momenten en gebeurtenissen te beschrijven.
Januari / februari: inzoomen op sleutelgebeurtenissen; de tijdlijn doorbreken en nieuwe verbanden ontdekken.
Februari / maart: thema’s in ons leven ontdekken en onze ontwikkeling rondom die thema’s onder woorden brengen.
April: Waar staan we nu? Zingeving en blik naar de toekomst.

Hoe gaan we te werk?
Elke fase van de cursus leiden we in met een groepsbijeenkomst. Je krijgt uitleg over wat je gaat doen in de komende periode en natuurlijk ga je schrijven, soms ook tekenen, als inspirerend opstapje om thuis verder te kunnen. Je maakt kennis met je schrijfgenoten die, als je dat wilt, als schrijf- of leesmaatjes kunnen fungeren.
Tussen de bijeenkomsten in ben je dus zelf thuis aan het schrijven. Je krijgt daarbij elke twee weken nieuwe schrijfsuggesties van mij toegemaild.
Het doel van de cursus is om je zoveel mogelijk gereedschappen aan te reiken voor het autobiografische schrijven, ongeacht het doel dat je daarmee hebt. Wat je niet leert is: hoe maak ik een boek? Wat je wél leert is: hoe boor ik mijn reservoir aan herinneringen aan en welke vormen kan ik allemaal gebruiken om die op een leuke en zinvolle manier op papier te krijgen.
Schrijven over je leven roept heel wat op. Als je tussendoor behoefte hebt aan meer persoonlijke begeleiding, kun je bij mij mini-coaching aanvragen (kijk in het menu bij 'mini-coaching')

Locatie: huurruimte in het kerkgebouw van ‘De Veste’ , Ridder van Catsweg 300, Gouda

Tijdstip van de groepsbijeenkomsten: in overleg met de groep op
woensdagochtenden van 10 – 12.15 u. óf
woensdagmiddagen van 14 – 16.15 u. óf
woensdagavonden van 19.15 – 21.30 u.

Data van de groepsbijeenkomsten:
13 oktober en 15 december 2021;
19 januari, 9 maart en 6 of 13 april 2022
Daarnaast krijg je tussen 13 oktober en 6 april elke 14 dagen schrijfsuggesties toegemaild.


Kosten: € 120,-

Belangstelling? Laat het me weten! Bij voldoende belangstelling start deze cursus in oktober 2022 opnieuw.
Informatie via info@hennie-dekker.nl of telefonisch: 0182-536053


 

Eerdere creatieve workshops, 2010 – 2020:

In gesprek met je droom: 6 workshops waarin je tekenend, schrijvend en in onderling gesprek op zoek gaat naar de betekenis van je dromen.
2019

Licht op schaduw: 8 workshops waarin je al tekenend en schrijvend op zoek gaat naar de schaduw in jezelf.
2018 – 2019
2015 – 2016

Biografisch tekenen aan de hand van sprookjes, mythen en legenden: 10 workshops waarin je aan de hand van een verhaal en d.m.v. associatief collagewerk draden vindt voor je levensverhaal.
2019
2018
2014 - 2015

Labyrint-schrijven: een labyrint lopen en schrijven over je ervaringen.
zomerworkshop 2017

Godinnen per seizoen: elk kwartaal een schilderworkshop rondom een godin van de lage landen.
2016 - 2017

‘Wat klinkt er in mij?’: dagworkshop in samenwerking met een focustrainer over de innerlijke criticus.
2013 en 2014

De reis van de held: twee series van elk 7 schilder- en schrijfworkshops over archetypen die ons leven sturen op basis van het boek ‘Awakening the heroes within’ van de Jungiaanse psychologe Carol. S. Pearson.
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011