banner
 

 

Workshops 2024

 

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN, start eind januari 2024
Op een associatieve manier ga je de rode draden en thema's ontdekken in je leven.
De cursus is opgezet als een combinatie van 5 bijeenkomsten met de groep om het bezinnings- en schrijfproces aan te zwengelen, en individueel schrijven thuis.
Aanmelden: uiterlijk 20 janauri 2024

Lees hieronder verder

 

 

VRIJHEID: BEZINNEN EN BELEVEN, start in september 2024
6 workshops rondom het thema ‘vrijheid’. Wat betekent ‘vrijheid’ voor jou en hoe geef je die vorm in jouw leven? Met behulp van beeldend werken en reflectief schrijven ga je op ontdekkingstocht.
Als je belangstelling hebt voor deze workshops, laat het me weten! Bij voldoende belangstelling start deze cyclus opnieuw eind september 2024.

Lees hieronder verder

 

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

‘Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen’
Søren Kierkegaard

Iedereen wil wel eens terugkijken op zijn of haar leven –uit nieuwsgierigheid, om de tijd te bezweren die zo snel voortraast dat we geen overzicht hebben over wat er allemaal is gebeurd, om onszelf beter te leren kennen en te begrijpen of misschien om ons persoonlijke verhaal te vertellen aan kinderen en kleinkinderen.
De winter is een prachtig seizoen om te beginnen met terugkijken en schrijven.

Wat gaan we doen?
Januari t/m maart: overzicht creëren in de tijd en in onze herinnering duiken om uit elke levensfase belangrijke momenten en gebeurtenissen te beschrijven.
Maart/ april: thema’s in je leven ontdekken en je ontwikkeling rondom die thema’s onder woorden brengen.
Daarna lassen we een pauze in waarin je volop de gelegenheid krijgt om veel te schrijven en je ontdekkingen te doen.
Eind augustus pakken we de draad weer gezamenlijk op. Je wordt dan uitgedaagd om je af te vragen: waar sta ik nu? en om te reflecteren op de zingevingsvraag. Desgewenst krijg je suggesties aangereikt om je biografie te gebruiken als springplank naar de toekomst.
Eind september: afsluiting van de cursus.

Hoe gaan we te werk?
Elke fase van de cursus leiden we in met een groepsbijeenkomst. Je krijgt uitleg over wat je gaat doen in de komende periode en natuurlijk ga je schrijven, soms ook tekenen, als inspirerend opstapje om thuis verder te kunnen. Je maakt kennis met je schrijfgenoten die, als je dat wilt, als schrijf- of leesmaatjes kunnen fungeren.
Tussen de bijeenkomsten in ben je dus zelf thuis aan het schrijven. Je krijgt daarbij elke twee weken nieuwe schrijfsuggesties van mij toegemaild.
Het doel van de cursus is om je zoveel mogelijk gereedschappen aan te reiken voor het autobiografische schrijven, ongeacht het doel dat je daarmee hebt. Wat je niet leert is: hoe maak ik een boek? Wat je wél leert is: hoe boor ik mijn reservoir aan herinneringen aan en welke vormen kan ik allemaal gebruiken om die op een leuke en zinvolle manier op papier te krijgen.
Schrijven over je leven roept heel wat op. Als je tussendoor behoefte hebt aan meer persoonlijke begeleiding, kun je bij mij mini-coaching aanvragen (kijk in het menu bij 'mini-coaching')

Locatie: in Gouda, in het kerkgebouw van ‘De Veste’, Ridder van Catsweg 300, Gouda

Data en tijdstip van de groepsbijeenkomsten:
Er zijn 5 groepsbijeenkomsten van elk 2.15 u., bij voorkeur op woensdagochtenden of –middagen, maar in overleg met de groep kunnen andere dagdelen worden gekozen. Start rond 24 januari.
De eerste drie bijeenkomsten worden gehouden tussen januari en eind april. Om de deelnemers alle ruimte te geven om te schrijven worden de laatste twee bijeenkomsten gepland aan het begin van het nieuwe seizoen, dus tussen eind augustus en het begin van oktober.
Tussen de bijeenkomsten door krijg je elke 14 dagen schrijfsuggesties toegemaild.


Kosten: € 125,-

Informatie of aanmelden: info@hennie-dekker.nl ; je kunt ook bellen: 0182-536053


VRIJHEID: BEZINNEN EN BELEVEN


Vrijheid is voor ons allemaal een belangrijke waarde. Voor sommigen is het een vanzelfsprekendheid, voor anderen een kostbaar iets dat bevochten moe(s)t worden. Natuurlijk is dat laatste pijnlijk actueel in Oost Europa, maar ook in onze eigen maatschappij klinkt de vrijheidsleus ineens weer volop -en krijgt het begrip zelfs een controversiële lading. Alleszins de moeite waard dus om ons er op te bezinnen wat ‘vrijheid’ voor onszelf inhoudt.


In deze workshopreeks gaat het niet zozeer om het maatschappelijke en politieke begrip ‘vrijheid’, maar om een persoonlijke bezinning op een proefondervindelijke, creatieve manier.


In 6 bijeenkomsten tussen eind september en april kun je aan de slag gaan met vragen als: Wat betekent vrijheid eigenlijk voor mij? Hoe vrij ben ik en hoe vrij wil ik zijn? Hoe heb ik in mijn leven vrijheid verworven, of juist niet, en wat betekent ‘vrijheid’ voor mij als ik ouder word en fysieke beperkingen mijn vrijheid lijken in te perken? Hoe verschuift mijn vrijheidsbeleving in de loop van de jaren?


In elk van de zes bijeenkomsten staat een ander aspect van vrijheid en een ander spanningsveld in onze beleving ervan, centraal.
Aan bod komen:

  • Vrijheid in onze sociale omgeving: onze verhouding tot dwang, controle en tradities én verzet en vrijmaking, vroeger in ons leven en nu
  • Innerlijke vrijheid: ik en mijn innerlijke stemmen en drijfveren
  • Vrijheid versus eenzaamheid en verbondenheid
  • Grenzen, beperkingen en verantwoordelijkheden
  • Vrijheid en keuzes maken
  • Vrijheidsbeleving bij het ouder worden, loslaten, omgaan met tijd
Rondom elk thema ga je, na een inspirerende introductie, op onderzoek uit door middel van een creatieve opdracht. We werken met pen, kleurpotlood, pastelkrijt of acrylverf of we maken een collage. Aan het eind van de ochtend deel je je ervaringen en ontdekkingen met de groep. We sluiten af met een integratieve schrijfopdracht.

Tijdstip: 6 bijeenkomsten op zaterdagochtenden van 9:45 u - 12:15 u.

Kosten: € 175,- inclusief materialen

Wil je meer informatie? Stuur me een mail: info@hennie-dekker.nl of bel me even: 0182-536053.


 

Eerdere creatieve workshops, 2010 – 2023:

Autobiografisch schrijven: 5 gezamenlijke bijeenkomsten en elke twee weken schrijfsuggesties op de mail.
2022 – 2023
2021 – 2022
2020 – 2021 (via Zoom)

In gesprek met je droom: 6 workshops waarin je tekenend, schrijvend en in onderling gesprek op zoek gaat naar de betekenis van je dromen.
2019

Licht op schaduw: 8 workshops waarin je al tekenend en schrijvend op zoek gaat naar de schaduw in jezelf.
2018 – 2019
2015 – 2016

Biografisch tekenen aan de hand van sprookjes, mythen en legenden: 10 workshops waarin je aan de hand van een verhaal en d.m.v. associatief collagewerk draden vindt voor je levensverhaal.
2019
2018
2014 - 2015

Labyrint-schrijven: een labyrint lopen en schrijven over je ervaringen.
zomerworkshop 2017

Godinnen per seizoen: elk kwartaal een schilderworkshop rondom een godin van de lage landen.
2016 - 2017

‘Wat klinkt er in mij?’: dagworkshop in samenwerking met een focustrainer over de innerlijke criticus.
2013 en 2014

De reis van de held: twee series van elk 7 schilder- en schrijfworkshops over archetypen die ons leven sturen op basis van het boek ‘Awakening the heroes within’ van de Jungiaanse psychologe Carol. S. Pearson.
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011