banner
 

Workshops seizoen 2020/2021

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN, november 2020 – april 2021:
Op een associatieve manier ga je de rode draden en thema's ontdekken in je leven.
De cursus is opgezet als een combinatie van 5 Video-bijeenkomsten met de groep om het bezinnings- en schrijfproces aan te zwengelen, en individueel schrijven thuis.
Als je belangstelling hebt voor deze cursus maar te laat bent om mee te doen, laat het me weten!
Je kunt dan
- een plaats krijgen op de wachtlijst voor deze zelfde cursus in seizoen 2021/2022, waarbij de video-bijeenkomsten waarschijnlijk worden vervangen door bijeenkomsten ‘live’ in Gouda
- of : het cursus materiaal online ontvangen en er zonder verdere begeleiding zelf mee aan de slag gaan tegen een gereduceerd tarief

‘Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen’
Søren Kierkegaard

Iedereen wil wel eens terugkijken op zijn of haar leven –uit nieuwsgierigheid, om de tijd te bezweren die zo snel voortraast dat we geen overzicht hebben over wat er allemaal is gebeurd, om onszelf beter te leren kennen en te begrijpen of misschien om ons persoonlijke verhaal te vertellen aan kinderen en kleinkinderen.
De winter is een prachtige periode voor terugkijken en reflectie, zeker als we noodgedwongen meer thuis zullen zitten dan ons lief is in deze tijd waarin veel activiteiten stilvallen.

Wat gaan we doen?
November t/m december: overzicht creëren in de tijd en in onze herinnering duiken om in elke levensfase belangrijke momenten en gebeurtenissen te beschrijven.
Januari / februari: inzoomen op sleutelgebeurtenissen; de tijdlijn doorbreken en nieuwe verbanden ontdekken.
Februari / maart: thema’s in ons leven ontdekken en onze ontwikkeling rondom die thema’s onder woorden brengen.
April: Waar staan we nu? Zingeving en blik naar de toekomst.

Hoe gaan we te werk?
Elke fase van de cursus leiden we in met een Video-bijeenkomst van ongeveer een uur. Ik geef je dan uitleg over wat je gaat doen in de komende periode en soms doen we samen een opdracht. De Video-bijeenkomsten zijn ook bedoeld om je kennis te laten maken met de andere groepsleden. In de periodes waarin je thuis alleen zit te schrijven kun je dan desgewenst met één van de anderen contact opnemen. Het is bv. leuk en verrassend om wat je hebt geschreven voor te lezen aan een ander. Dat kan je nog meer overzicht geven of het laat je iets onverwachts ontdekken in je tekst.
Ik zal wat richtlijnen geven over hoe je elkaar kunt bevragen als je dat wilt.
Als je tekst daartoe aanleiding geeft, kun je natuurlijk ook bij mij een mini-coaching aanvragen.
Tussen de Video-bijeenkomsten in ben je dus zelf thuis aan het schrijven. Ik zal je daarvoor steeds aan het begin van een nieuwe fase een lijstje met vragen en suggesties meegeven per mail. Maar je kunt natuurlijk ook op je eigen manier het betreffende deel van de cursus invulling geven.

Data:
Ik heb de Video-bijeenkomsten steeds gepland van 19.30 – 20.30 u. op dinsdagen. In overleg met de groep zouden we kunnen besluiten tot een ander tijdstip.
Ook de schrijfsuggesties stuur ik je toe op dinsdagen, eens per twee weken.

Video-bijeenkomsten en schrijfsuggesties:
   
Bijeenkomst 1 : 10 november
Schrijfsuggesties 1e fase : 10-11; 24-11; 8-12; 22-12
Bijeenkomst 2
: 12 januari
Schrijfsuggesties 2e fase
: 12-1; 26-1
Bijeenkomst 3
: :9 februari
Schrijfsuggesties 3e fase : 9-2; 23-2; 9-3
Bijeenkomst 4 : 23 maart
Schrijfsuggesties 4e fase : 23-3; 7-4
Slot-bijeenkomst : 21 april
   

Kosten : € 110,00

 

Eerdere creatieve workshops, 2010 – 2020:

In gesprek met je droom: 6 workshops waarin je tekenend, schrijvend en in onderling gesprek op zoek gaat naar de betekenis van je dromen.
2019

Licht op schaduw: 8 workshops waarin je al tekenend en schrijvend op zoek gaat naar de schaduw in jezelf.
2018 – 2019
2015 – 2016

Biografisch tekenen aan de hand van sprookjes, mythen en legenden: 10 workshops waarin je aan de hand van een verhaal en d.m.v. associatief collagewerk draden vindt voor je levensverhaal.
2019
2018
2014 - 2015

Labyrint-schrijven: een labyrint lopen en schrijven over je ervaringen.
zomerworkshop 2017

Godinnen per seizoen: elk kwartaal een schilderworkshop rondom een godin van de lage landen.
2016 - 2017

‘Wat klinkt er in mij?’: dagworkshop in samenwerking met een focustrainer over de innerlijke criticus.
2013 en 2014

De reis van de held: twee series van elk 7 schilder- en schrijfworkshops over archetypen die ons leven sturen op basis van het boek ‘Awakening the heroes within’ van de Jungiaanse psychologe Carol. S. Pearson.
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011